** 10 เหตุผล ที่ต้องเรียน ที่นี่ **

 

สอนสดโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการในบรรยากาศเป็นกันเอง

เรียน TOEFL

อาจารย์ที่สอนในแต่ละหลักสูตรจะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนโดยที่ผลสอบจะต้องมีคะแนนเกิน 90 เปอร์เซ็นต์ของหลักสูตรที่สอน นอกจากนี้ยังจะต้องผ่านการทดลองสอนและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการของสถาบัน Kaplan Certified Education Provider ทั้งในแง่ของความรู้ความชำนาญในเนื้อหาที่สอนและความสามารถในการสื่อสารอย่างเป็นกันเองกับนักเรียน เมื่อผ่านการสอบต่างๆ แล้ว อาจารย์ต้องได้รับการอบรมเพื่อสอนหลักสูตรต่างๆ ของ Kaplan Certified Education Provider ก่อนที่จะสอนจริงกับนักเรียนต่อไป

หลักสูตรและตำราเรียนได้รับการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจาก Kaplan USA

เนื่องจาก Kaplan ได้ทุ่มงบประมาณปีละหลายล้านเหรียญสหรัฐเพื่อวิจัยข้อสอบต่างๆ ทำให้นักเรียนมั่นใจว่าหลักสูตรและตำราเรียนของ Kaplan ทันสมัยอยู่อย่างสม่ำเสมอ ทำให้สถาบัน Kaplan Certified Education Provider มักมีหลักสูตรใหม่ๆ ซึ่งตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ ETS (ซึ่งเป็นองค์กรที่ออกข้อสอบต่างๆในสหรัฐ)ได้ก่อนสถาบันอื่นๆ เสมอ อย่างเช่น หลักสูตร TOEFL ® Internet Based Test (iBT) เป็นต้น

* หลักสูตร IELTS ® จะเป็นทีมอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากทางประเทศไทย เป็นผู้พัฒนาและปรับปรุง Material เพื่อตอบโจทย์เรื่อง “คุณภาพ และ ความทันสมัย”

จำนวนนักเรียนต่อห้องไม่มากทำให้ดูแลอย่างทั่วถึง

เรียน gmat

การเรียน การสอน ของ Kaplan Certified Education Provider จะเน้นให้มีจำนวนนักเรียนที่ไม่มากจนเกินไป เพื่อที่จะทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด และทำให้อาจารย์ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง โดยจะมีนักเรียนไม่เกิน 15 – 20 คน ต่อห้อง ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร

ฝึกทำข้อสอบจากบ้านผ่านทาง Internet

เรียน gre

เพราะหัวใจของการทำคะแนนสอบได้ดีคือการฝึกซ้อมทำข้อสอบอย่างสม่ำเสมอ Kaplan Certified Education Provider จึงได้อำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนด้วยการเตรียมข้อสอบต่างๆให้นักเรียนฝึกทำผ่านทาง Internet โดยที่นักเรียนแต่ละคนจะมี username และ password ทำให้สามารถ login เข้ามาใช้จากที่บ้านได้ถึง 4 – 6 เดือน ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร

* หลักสูตร IELTS ® จะเป็นข้อสอบ Paper Based Exam เสมือนการสอบจริง

Computer Lab เพื่อฝึกการทำข้อสอบเสมือนจริง

เรียน sat

นอกจากการฝึกทำข้อสอบผ่านทาง Internet แล้ว Kaplan Certified Education Provider ยังมี Computer Lab เพื่อในนักเรียนได้เข้ามาใช้ในสถาบันในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถต่อ Internet ได้จากที่บ้าน Kaplan Certified Education Provider ยังมีข้อสอบเพิ่มเติมนอกเหนือจากบน Internet อีกด้วย นักเรียนสามารถเข้ามาใช้ Computer Lab ได้ถึง 6 เดือนนับจากวันที่เริ่มหลักสูตร ทำให้สามารถเข้ามาใช้ได้หลังจากที่เรียนสดจบแล้ว

VDO Lab สำหรับทบทวนบทเรียน

เรียน ielts

สำหรับหลักสูตร ของ Kaplan Certified Education Provider ที่เป็นการสอนสด ซึ่งอาจจะมีบางครั้งที่นักเรียนไม่สามารถเข้ามาเรียนได้ตามตารางที่กำหนดไว้ ทาง Kaplan Certified Education Provider จึงได้เตรียม VDO Lab ไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะ โดยที่จะมีการอัดไฟล์การเรียนการสอน ในบทเรียนต่างๆไว้ล่วงหน้า นักเรียนสามารถเลือกบทเรียนที่ขาดเรียน มาดูได้ในเวลาทำการของ สถาบัน โดยที่ Kaplan Certified Education Provider ได้จัดเตรียมชุดคอมพิวเตอร์ไว้แบบ 1 คนต่อ 1 เครื่อง ทำให้นักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูบทเรียนที่ไม่เข้าใจจนกว่านักเรียนจะเข้าใจหรือสามารถข้ามในส่วนที่เข้าใจแล้วได้ นอกจากนี้หากนักเรียนไม่ได้ขาดเรียนแต่ต้องการจะทบทวนบทเรียนที่ผ่านไปแล้วก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน โดยสามารถดู VDO ได้ 6 เดือนนับตั้งแต่ที่เริ่มหลักสูตร

ห้องสมุดสำหรับขอยืมหนังสือกลับบ้าน

เรียน usmle

Kaplan Certified Education Provider ยังให้บริการห้องสมุดสำหรับนักเรียน ซึ่งมีทั้งหนังสือเตรียมสอบของสำนักพิมพ์ต่างๆ และหนังสือประเภทอื่นๆ โดยที่แบ่งหนังสือเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่ให้ยืมกลับบ้านได้และหนังสือหายากที่ต้องใช้ในสถาบัน นักเรียนสามารถใช้บริการนี้ได้ 6 เดือนนับตั้งแต่เริ่มหลักสูตร

DVD ภาพยนต์เพื่อฝึกทักษะการฟัง

เพื่อเป็นการฝึกทักษะการฟังของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น Kaplan Certified Education Provider จึงมี DVD ทั้งภาพยนต์และซีรีส์ จากต่างประเทศให้นักเรียนได้ขอยืมกลับบ้านเพื่อฝึกทักษะฟัง นักเรียนสามารถใช้บริการนี้ได้ 6 เดือนนับตั้งแต่เริ่มหลักสูตรเช่นเดียวกัน

ห้อง/มุมอ่านหนังสือเพื่อทบทวนบทเรียน

เรียน ielts เรียน ielts

ทางสถาบันได้จัดห้อง/มุมอ่านหนังสือไว้ในทุกสาขา โดยที่นักเรียนสามารถเข้ามาทำการบ้านหรือทบทวนบทเรียนต่างๆในสถาบันได้ตลอดเวลาที่ยังเป็นนักเรียนของ Kaplan Certified Education Provider

มีการจัด Workshop และ Seminar ในหัวข้อที่น่าสนใจให้นักเรียนเป็นระยะ

เรียน sat เรียน sat

นักเรียนสามารถที่จะเข้าร่วม Workshop และ Seminar ที่ Kaplan Certified Education Provider จัดเป็นระยะได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น Workshop การเขียน Essay เพื่อสมัครมหาวิทยาลัย หรือ Seminar แนะนำมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเป็นต้น โดยที่นักเรียนสามารถติดตามตารางกิจกรรมต่างๆได้บนเวปไซต์หรือเฟสบุ๊คของทาง สถาบัน

 

หมายเหตุ : หลักสูตร Basic Course(คอร์สปูพื้นฐาน) และ Self Study Course(คอร์สเรียน VDO) โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากทางเจ้าหน้าที่สถาบัน