Triamudom-Scholarship
 
 

ทางสถาบัน Kaplan ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาจากทางสถาบัน Kaplan น้องๆจะได้รับ
คอร์สเตรียมสอบ SAT มูลค่า 25,000 บาท พร้อมทุนอุดหนุนการสอบ SAT official 1 ครั้งมูลค่า 3,000 บาท!! รวมมูลค่า 28,000 บาทต่อคน

 
โดยผู้ที่ได้ผลสอบสูงสุด 2 อันดับแรกมีดังต่อไปนี้
 
1. Waratat Lawsereewanich
2. Siraphob Wanavejkul
 
และผู้โชคดีจากการสุ่มรายชื่อผู้โชคดีอีก 1 ทุนได้แก่
 
3. Nico Stevenson
 
รายชื่อสำรองในกรณีที่รายชื่อด้านบนปฏิเสธทุนได้แก่
 
1. Supassara Chanpakorn
2. Kanisorn Issarankura Na Ayudhaya
 
ตารางเรียนสำหรับผู้ได้รับทุนเรียน SAT เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 เริ่มเรียน 24 สิงหาคม ถึง 1 ตุลาคม 2560
 
 
* น้องๆที่ได้รับทุนการศึกษา ทางสถาบันจะติดต่อกลับไปภายใน 19 กรกฎาคม 2560
** น้องที่เข้าร่วมกิจกรรมสอบชิงทุน จะได้ผลสอบทุกคนผ่านทาง email