TOEFL ®

  หลักสูตร TOEFL ® iBT หลักสูตร ติว TOEFL ® iBT ของ Kaplan Certified Education Provider เป็นหลักสูตรที่เตรียมผู้เรียนให้พร้อมสำหรับการสอบ TOEFL ® iBT ซึ่งเป็นแบบใหม่ล่าสุด หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอกในประเทศ สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ที่ใช้ผลสอบ TOEFL ® เป็นมาตรฐานในการวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน นอกจากนี้ผลสอบ TOEFL ® ยังสามารถนำไปใช้ยื่นเพื่อเรียนต่อ International Program ในประเทศอีกด้วย หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL ® มีชื่อว่า TOEFL ® Plus ซึ่งหลักสูตรนี้ประกอบด้วยสองหลักสูตรย่อย คือ Starter Course และ TOEFL ® สำหรับ Starter Course จะเน้นพัฒนาทักษะ Writing & Speaking […]

เรียน IELTS ®

  หลักสูตร เรียน IELTS ® หลักสูตร ติว IELTS ® ของ Kaplan Certified Education Provider เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกใน ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และประเทศอื่นๆที่ใช้ผลสอบ IELTS ® เป็นมาตรฐานในการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน นอกจากนี้ผลสอบ IELTS ® ยังสามารถนำไปใช้ยื่นเพื่อเข้าเรียนต่อ International Program ในประเทศอีกด้วยเช่น BBA ของจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ หรือ มหิดล สำหรับ Starter Package จะเน้นพัฒนาทักษะ Writing Speaking และ Grammar โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นทักษะที่นักเรียนไทยมักมีปัญหา เมื่อเรียนหลักสูตรนี้จบแล้ว นักเรียนจะได้ เรียน IELTS ® เพื่อเตรียมสอบครบทั้ง 4 ทักษะ คือ Reading Listening Speaking […]

GMAT ®

  หลักสูตร เรียน GMAT ® หลักสูตร ติว GMAT ® ของ Kaplan Certified Education Provider เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆที่ใช้ผลสอบ GMAT ® เป็นมาตรฐานในการวัดความสามารถทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล หลักสูตร เรียน GMAT ® ประกอบไปด้วย Part ต่างๆ ดังนี้ Analytical Writing Assessment (AWA) Quantitative Verbal และ Integrated Reasoning ซึ่งจำนวนชั่วโมงที่เรียนทั้งหมดคือ 60 ชั่วโมง โดยสามารถเลือกเรียนแบบ 1.5 เดือน หรือ 3 เดือนครึ่งก็ได้ เรียน GMAT ที่ไหนดี? คิดถึง Kaplan Certified Education Provider นะครับ   รายละเอียดของหลักสูตร สอนสด […]

GRE ®

  หลักสูตร GRE ® หลักสูตร ติว GRE ® ของ Kaplan Certified Education Provider เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกทางด้านอื่นๆนอกเหนือจากทางด้านบริหารธุรกิจ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆที่ยอมรับผลสอบ GRE ® เป็นผลสอบมาตรฐาน หลักสูตร เรียน GRE ® ประกอบไปด้วย Part ต่างๆ ดังนี้ Analytical Writing Assessment (AWA) Verbal และ Quantitative ซึ่งจำนวนชั่วโมงที่เรียนทั้งหมดคือ 42 ชั่วโมง โดยสามารถเลือกเรียนแบบ 1 เดือนครึ่ง หรือ 3 เดือนก็ได้ เรียน GRE ที่ไหนดี? คิดถึง Kaplan Certified Education Provider […]

เรียน SAT ®

  เรียน SAT ® Kaplan’s SAT ® course is conducted entirely in English. Therefore this course is suitable for high school students who have a solid background in English. Hence, it is suggested that students of Kaplan’s SAT ® course should have the TOEFL ® iBT test score of at least 80 or the IELTS […]

ACT ®

  ACT ® Kaplan’s ACT ® course is conducted entirely in English. Therefore this course is suitable for high school students who have a solid background in English. It is suggested that students of Kaplan’s ACT ® course should have the TOEFL ® iBT test score of at least 80 or the IELTS ® test […]

USMLE ®

หลักสูตร ติว USMLE ® STEP 1 (Online course) หลักสูตร 200 ชั่วโมง เป็นการเรียนด้วยตัวเองแบบ Online สามารถเข้าดูเนื้อหาได้ทุกที่ทุกเวลา ตำราเรียนครบชุดซึ่งประกอบไปด้วย Anatomy, Behavioral Science, Pathology, Biochemistry, Medical Genetics, Microbiology ,Immunology, Pharmacology และ Physiology ข้อสอบ Online เหมือนสอบจริงที่ออกแบบมาเฉพาะ สามารถเลือกระยะเวลาเรียนได้ระหว่าง 4 เดือน 7 เดือน และ 10 เดือน     หลักสูตร ติว USMLE ® STEP 2CK (Online course) หลักสูตร 147 ชั่วโมง เป็นการเรียนด้วยตัวเองแบบ Online สามารถเข้าดูเนื้อหาได้ทุกที่ทุกเวลา ตำราเรียนครบชุดซึ่งประกอบไปด้วย Epidemiology, Ethics, Internal Medicine, […]

Grammar

หลักสูตร Grammar (Self study course) Grammar เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ช่วยสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดี หลักสูตร Grammar นี้ถูกออกแบบมาเพื่อเน้นในส่วนของกฏไวยากรณ์และครอบคลุมการใช้ทั้งในการใช้ สอบและการใช้ในชีวิตประจำวันอาทิเช่น Nouns (common n. / proper n. / count n. /noncount n. / singular n. / plural n. / collective n.) Pronouns Articles and other determiners Verbs (subject-verb agreement/tenses/active voice/passive voice/verb form) Adjectives/adverbs Prepositions/conjunctions Sentence structure   รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตร Self Study 30 ชั่วโมง โดยเรียนในห้อง Lesson […]

TOEIC ®

หลักสูตร TOEIC ® for Career Development (Self study course) ในปัจจุบันการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษนอกจากเป็นสิ่งจำเป็นในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างประเทศแล้วยังเป็นกุญแจสำคัญในการก้าวหน้าในอาชีพการงาน เพราะ บริษัทต่าง มีความคาดหวังในตัวพนักงานว่าจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อคู่ค้าจากต่างประเทศอีกทั้งยังต้องเข้าใจในเอกสารหรือบทความเทคนิคต่าง ๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ TOEIC ® (the Test of English for International Communication) เป็นการสอบเพื่อวัดความเข้าใจภาษาอังกฤษที่ใช้ในที่ทำงาน บริษัทและหน่วยงานราชการต่างๆในหลายประเทศต่างใช้คะแนน TOEIC ® ในการวัดทักษะดังกล่าวในการรับพนักงานใหม่ หรือ เพื่อพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง และยังใช้ในการวัดผลหลังจากที่พนักงานผ่านการฝึกอบรมภาษาอังกฤษอีกด้วย สถาบันของเราได้ออกแบบหลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC ® ให้ทุกคนที่สนใจ เรียน TOEIC ® หรือ ติว TOEIC ® กับเรา ภายใต้ชื่อ TOEIC ® for Career Development ขึ้นมาเพื่่่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถทำคะแนนได้สูงตามเป้าหมายเพื่อการเติบโตในหน้าที่การงานและยังเป็นการฃ่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถเข้าเรียนตามเวลาที่นักเรียนสะดวกผ่านทางระบบ Lesson on Demand […]

Corporate

Customized Corporate Classes We have over 20 years of success in preparing and improving our client’s English and test preparation abilities. Our clients include international and local companies such as Chevron (Thailand), Siam Cement Group and HSBC as well as government entities such as Ministry of Sciences and the Court of Justice. We are happy […]

Writing 360° “All About Writing”

  หลักสูตร Writing 360° “All About Writing” หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การเขียนได้ในหลายรูปแบบทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ในการเรียน หรือในที่ทำงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 Module ดังนี้ Essay Planing & Foundation เรียนรู้การวางแผนการเขียน โครงสร้าง Essay พื้นฐาน แก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียน สอนสด 12 ชั่วโมง นักเรียนในห้องไม่เกิน 12 คน เนื้อหาครอบคลุม Brainstorming / Outline Form an effective paragraph Revising & Editing ราคา 4,500 รวม Material แล้ว Writing for Entertainment เรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อที่เขียนได้ไม่เบื่อ สอนสด 12 ชั่วโมง นักเรียนในห้องไม่เกิน 12 คน […]

Survival English – Speaking

  หลักสูตร Survival English – Speaking หลักสูตรนี้สำหรับแก้ปัญหาให้คนที่จะต้องพบปะกับชาวต่างชาติบ่อยๆ หรือว่าจะต้องไปเที่ยวต่างแดน หรืออาจจะไปเรียนต่อต่างประเทศ อาจจะสามารถพูดได้สื่อสารได้บ้าง แต่พอเริ่มคุยกันเยอะๆแล้วมีปัญหาไม่รู้ว่าจะคุยต่ออย่างไร หรือจะเล่าเรื่องอย่างไรให้ไม่สะดุด ปล่อยมุกได้ต่อเนื่อง หรืออยากจะชักจูงโน้มน้าวจะพูดอย่างไร หลักสูตรนี้เป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับคุณ รายละเอียดหลักสูตร สอนสด 20 ชั่วโมง นักเรียนในห้องไม่เกิน 12 คน เรียนครั้งละ 2 ชม โดยอาจารย์ Native Speaker เนื้อหาครอบคลุม Introduction to Speaking – Pronunciation & Intonation Making quick responses Questions – Asking and making short answers Questions – Asking and making long answers Descriptive – […]

English for Business Communication

หลักสูตรภาษาเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (English for Business Communication) เรียนสด 36 ชั่วโมง แบ่งเป็น 3 คอร์สย่อย ดังนี้ 1. หลักสูตร Essential Business English เรียนเพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารในที่ทำงาน ใช้เวลาเรียน 12 ชั่วโมง พูดภาษาอังกฤษในที่ทำงานอย่างมั่นใจ เนื้อหาครอบคลุม First meeting Social phrases Talking about yourself/ company/ job Small talk/ active listening Invitations/ offers/ requests ราคา 4,500 รวม Material แล้ว   2. หลักสูตร English for Presentations เรียนเพื่อพัฒนาทักษะด้านการนำเสนองาน ใช้เวลาเรียน 12 ชั่วโมง เตรียมตัวพรีเซ้นต์ดี […]