IELTS (International English Language Testing System) เป็นข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษชั้นนำของโลก สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ผลของการสอบ IELTS นั้นเป็นที่ยอมรับจากองค์กรกว่า 8,000 แห่ง ครอบคลุมทั้งองค์กรภาครัฐ สถานศึกษา และสถาบันชั้นนำ ข้อสอบ IELTS นั้นถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษในต่างแดนได้ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ผู้สอบสามารรถสมัครสอบด้วยตนเองได้ทุกสาขา หรือ สมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ของตัวแทนศูนย์สอบ IELTS ในประเทศไทย ซึ่งมี 2 แห่ง คือ

 

IDP Education – Bangkok

Address: IELTS IDP Bangkok 4th Floor CP Tower 313 Silom Road, Bangrak Bangkok 10500

Tel: 66 2638 3111

Fax: 66 2231 0139

Email: ielts.thailand@idp.com

Web: www.ielts.idp.co.th  (http://www.ielts.idp.co.th/Ielts-News.aspx)

—————————————————-

British Council – Bangkok

Address: IELTS Administrator 254 Chulalongkorn Soi 64 Phyathai Road, Pathumwan Bangkok 10330

Tel: 66 2 657 5678 Fax: 66 2 253 5312

Email: examinations@britishcouncil.or.th

Web: www.britishcouncil.or.th  (http://www.britishcouncil.or.th/en/exam/ielts)

ราคาค่าสอบอยู่ระหว่าง 6,200-6,750 บาท ขึ้นอยู่กับตัวแทนและจังหวัดที่ตั้งของศูนย์สอบนั้นๆ

ผู้สอบจะสามารถรับผลการสอบ IELTS (Test Report Form) ภายใน 13 วันทำการ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป หลังจากวันสอบ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมารับที่ศูนย์สอบได้ สามารถแจ้งความประสงค์รับผลสอบทางไปรษณีย์ได้ หรือผู้สอบสามารถดูผลสอบ Online ได้ทางเว็บไซต์ https://results.ielts.org/
 
ผลการสอบ IELTS มีอายุ 2 ปี และผู้สอบสามารถสมัครสอบ IELTS ได้ทันทีหลังจากการสอบครั้งแรก

สถานที่สอบ ตัวแทน British Council
กรุงเทพฯ (Contact +66 (0)2 657 5678)
– IELTS Traditional – สอบวันเสาร์: ชั้น 7 โรงแรม landmarkbangkok.com (ฺBTS นานา)
– IELTS Traditional – สอบวันพฤหัสบดี: ชั้น 9 โรงแรม landmarkbangkok.com (ฺBTS นานา)
– IELTS for UKVI: ชั้น 9 โรงแรม landmarkbangkok.com (ฺBTS นานา)
เชียงใหม่ (Contact +66 (0) 5324 2103)
– โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ http://www.shangri-la.com/chiangmai/shangrila/about/map-directions
– โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ http://www.dusit.com/dusitd2/chiangmai/th/location
 
สถานที่สอบ ตัวแทน IDP
กรุงเทพฯ (Contact +66 (0)2 638 3111)
เชียงใหม่ (Contact +66 (0)53 217 552)
ขอนแก่น (Contact +66 (0)43 321 331)

IELTS เป็นการสอบวัดทักษะทางภาษาทั้งสี่ด้านและมีด้วยกันสี่หมวด ได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด คุณจะต้องสอบการฟัง การอ่าน และการเขียนในวันเดียวกันทั้งหมดโดยไม่มีการหยุดพักระหว่างการสอบ ส่วนการพูดอาจสอบในวันเดียวกันกับการสอบอีกสามทักษะ หรือภายในเจ็ดวันก่อนหรือหลังจากนั้น แล้วแต่ทางศูนย์สอบจะกำหนด
 
ลักษณะคะแนนต่อทักษะ เริ่มจาก 0.0 – 9.0 มีคะแนนครึ่ง band คือ .5 ได้ ใช้เวลาสอบรวมทั้งหมด 2 ชั่วโมง 45นาที
 

  • การฟัง (Listening) จำนวน 40 ข้อ เวลา 30 นาที โดยลักษณะข้อสอบมีทั้งการเติมคำ และการเลือกคำตอบ
  • การอ่าน (Reading) แบ่งออกเป็น 3 บทความ จำนวน 40ข้อ เวลา 1 ชั่วโมง โดยลักษณะคำถามจะมีความหลากหลาย เช่น การจับคู่หัวข้อเรื่อง การเติมคำ การจับคู่
  • การเขียน (Writing) เวลา 1 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ Task 1 20 นาที เขียนขั้นต่ำ 150 คำ และ Task 2 40นาที เขียนขั้นต่ำ 250 คำ
  • การพูด (Speaking) ใช้เวลา 11-14 นาที

ผลสอบ IELTS เป็นที่ยอมรับในมากกว่า 9,000 องค์กร ซึ่งได้แก่ สถานศึกษา บริษัทนายจ้าง องค์กรทางวิชาชีพ และรัฐบาล ใน 135 ประเทศทั่วโลก โดยผลคะแนน IELTS นิยมนำไปใช้เพื่อยื่นต่อสถาบันการศึกษาทั้งหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ สำหรับประเทศเป้าหมายที่นักเรียนไทยให้ความสนใจเข้าศึกษาต่อ ได้แก่ สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ และประเทศไทย ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปี หลังจากนั้นต้องทำการสอบใหม่
 
สำหรับมหาวิทยาลัยในอังกฤษ ขั้นต่ำคะแนนจะอยู่ที่ 6.0 มหาวิทยาลัยระดับดี (Durham,Warwick, Exeter, Nottingham) 6.5 มหาวิทยาลัยระดับดีมาก (Oxford, Cambridge,University College London และ Imperial College London) 7.0 (All elements) มหาวิทยาลัยในอเมริกา ระดับ Top 100 ควรได้ 6.5 ส่วน Top 50 ควรได้ 7.0 (All elements) ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 6.0 – 6.5
 
เพื่อความแน่ชัด ควรสอบถามและหาข้อมูลจาก website ของแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นๆที่เราให้ความสนใจ